aaafarenes-ESfafriditjaplpt-BRrutrukzh-CN

Obliczanie dziennych potrzeb elektrycznych

/!\ La détermination du régulateur de charge n'est pas bonne. L'incident est ouvert ici

Go to the colaborative translation platform to help us translate this free software.

W celu poznania zużycia energii elektrycznej (w watach) twojego urządzenia, możesz :

Aby obliczyć wymiary autonomicznej instalacji solarnej, weź pod uwagę, że jest zima (potrzebny dłuższy czas oświetlenia, ale lodówka może być odłączona ze względu na niższą temperaturę na zewnątrz...) :

Wyposażenie Moc (wat) Włącz
równocześnie
Ilość Czas dziennego użycia Obliczenie
automatycznego zużycia
Dzienne
użycie
.

Twoje dzienne potrzeby elektryczne : 0 Wh/j
Twoje zapotrzebowanie na maksymalną moc elektryczną : 0 W '?
Kliknij tutaj, aby wprowadzić te wartości, aby obliczyć
rozmiar twojej autonomicznej instalacji słonecznej

?